Vente e desfruta do Parque Natural do Xurés!

Vente a facer roteiros na natureza, actividades nauticas, descubertas etnográficas, veladas, xogos e actividades de orientación.

Vente e goza das instalacións do Complexo do Corgo.